Thailand National 2015 Print
Written by Yoyothailand Team   

Thailand National Yo-Yo Contest 2015

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558

 ลานกิจกรรมชั้น 2 ห้าง Fortune Town

         Fortune Town  ร่วมกับ Yoyothailand.com จัดการแข่งขันโยโย่ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด และร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Asia Pacific Yoyo Championships 2015 ณ.ประเทศสิงคโปร์ และ World Yo-Yo Contest 2015 ณ.ประเทศญี่ปุ่น

 

 Sponsors :

 Fortune Town
Opey De Place Pattaya

yOmatique

C3yoyodesign

sOMEThING by YoyoAddict

Blazing Teens

 izm by YoyoaddictTHYO

  Duncan

 Rudekidz

  


Divisions

การแข่งขันหลักจะแบ่งเป็น 4 Pro. Divisions และอีก 1 Junior Division ดังนี้....

1.Single A - One Handed String Trick Division (1A)

เป็นการเล่นที่เน้นความสวยงามในการเล่นท่าต่าง ๆ กับเชือก โดยปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับนิ้ว ส่วนปลายอีกปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับโยโย่

 

2.Double A - Two Handed Looping Division (2A)

เป็นการเล่นที่ใช้สองมือเป็นหลัก โดยจะเน้นในเรื่องของการสบัดลูกโยโย่ออกไปเป็นวงกลมโดยที่ไม่จับลูกโยโย่ 

 

3.Off-String Division (4A)

เป็นการเล่นแบบที่ปลายเชือกผูกติดกับมือ ส่วนอีกด้านไม่ผูกติดกับโยโย่ โดยเมื่อโยโย่ออกไปแล้วโยโย่จะลอยอยู่ในอากาศ ผู้เล่นจะใช้เชือกที่อยู่ในมือรับลูกโยโย่ และเล่นท่าต่าง ๆ

 

4.Counter-Weight Division (5A)

เป็นการเล่นที่ปลายเชือกไม่ผูกติดกับมือแต่นำไปผูกติดกับวัสดุอื่น ๆ แทนเช่นลูกเต๋า หรือ ลูกบอล และปลายอีกด้านจะผูกติดกับโยโย่ไว้ตามปกติ การเล่นจะเน้น ความสวยงามของการปล่อยลูกเต๋าไปมา

 

การแข่งขัน Speed Challenge (การแข่งขันเสริม)

-  เป็นการแข่งขันที่มีท่าบังคับ 10 ท่าพื้นฐานที่ผู้เข้าแข่งขันต้องทำตามลำดับให้ครบทุกท่า

-  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยจับคู่ผู้เข้าแข่งขัน ให้ทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งสองคน โดยผู้ที่ทำครบ 10 ท่าก่อนจะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อพบกับผู้ชนะในแต่ละรอบของสายตัวเอง ผู้ชนะในแต่ละสายจะทำการชิงชนะเลิศในรอบสุดท้าย (คล้าย ๆ กับการแข่งขันเทนนิส)

Speed Challenge tricks list:

  1. The Wind Up
  2. Gravity Pull
  3. Forward Pass
  4. Break-Away
  5. Around the World (อย่างน้อยต้องวนครบ 1 รอบ)
  6. Walk the Dog
  7. Rock the Baby (3 รอบ)
  8. The Bikini
  9. Stop and Go
  10. Skyrocket (โยโย่ต้องโยนขึ้นไปลอยเหนือศรีษะ)

 

การแข่งขัน Long Sleeper (การแข่งขันเสริม)

- เป็นการแข่งขันปาโยโย่ให้หมุนได้นานที่สุด โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปาลูกจนกระทั่งลูกหยุดหมุน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มปาลูกพร้อมกันทุก ๆ คน โดยให้เตรียมพร้อมด้วยการยืน หลังจากนั้นกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เริ่ม

- หลังจากกรรมการสั่งให้เริ่มแล้ว ผู้เข้าแข่งชันยังไม่ปาโยโย่ จะถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันทันที

- โยโย่ของผู้เข้าแข่งขันคนใดหยุดหมุนแล้ว ให้ทำการนั่งลง

- ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถปาให้โยโย่หมุนได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

- โยโย่ที่ใช้แข่งขันต้องไม่ใช้กลไกอิเล็กทรอนิคส์ในการควมคุมการหมุนของลูก

- ผู้ที่สามารถทำลายสถิติเดิม จะได้รับการบันทึกเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยที่บันทึกอย่างเป็นทางการโดย Yoyothailand

- การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


การแข่งขัน Loop the Loop (การแข่งขันเสริม)

- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นท่า Loop the Loop ให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด

- ผู้ที่ทำจำนวนครั้งได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

- ผู้ที่สามารถทำลายสถิติเดิม จะได้รับการบันทึกเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยที่บันทึกอย่างเป็นทางการโดย Yoyothailand

 


หมายเหตุ : กติกาการแข่งขันทุกประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


 


 

Rules

กติกาการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันดังนี้ 

          -  การแข่งขันจะอ้างอิงกติกาสากลจาก International Yo-Yo Federation เป็นหลัก

          -  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ         

          -  รอบคัดเลือกในแต่ละ  division  ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 1 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดประมาณ 4-8 คนในแต่ละ division จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

          - รอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละ division ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง

          - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเพลง และ อุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง

          - ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 division

          - การตัดสินจะมีกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งจะมีทั้งคะแนนด้านเทคนิคการเล่นและคะแนนการแสดงออกบนเวที โดยมีโปรแกรมคำนวนคะแนนที่ใช้ในระดับโลกเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ

          - กรรมการตัดสิน จะเชิญกรรมการสากลจากต่างประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรองผลการแข่งขัน

          - ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในการแข่งขันโยโย่  Asia Pacific Yo-Yo Championships 2015 ณ.ประเทศสิงคโปร์

          - ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกโดยอัตโนมัติในการแข่งขันโยโย่ World Yo-Yo Contest 2015 ณ.ประเทศญี่ปุ่น

 

ประเภทฟรีสไตล์
เงื่อนไข : สำหรับผู้เล่นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยผู้เล่นสามารถลงแข่งในประเภทอื่นๆได้ด้วย

ผู้เข้ารอบ
ผู้เข้ารอบจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกโดยใช้กติกาฟรีสไตล์ 1 นาที เพื่อทำการแสดงบนเวทีในประเภทนั้นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันในอันดับต้นๆในแต่ละประเภทจะผ่านเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ 3 นาทีต่อไป ผู้เล่นสามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 ประเภท

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศของแต่ละ Division จากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 อันดับของแต่ละ Division จากการแข่งขัน Street Challenge ของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เล่นที่ลงสมัครแข่งในแต่ละประเภทจะต้องทำการเตรียมเพลงที่ใช้เล่นในแต่ละประเภทในรูปแบบของ CD หรือในรูปแบบของไฟล์ใน Thumb Drive

กฎของการฟรีสไตล์ทั่วไป
- ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการเล่นโยโย่
- เวลา 3 นาทีจะเริ่มจับทันทีที่เพลงเริ่ม
- จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับท่าหรือการแสดง ก่อนหรือหลังเพลงเริ่ม
- เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” หากกรรมการเห็นว่าเพลงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ท่าทางการแสดงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” รวมถึงความปลอดภัยของผู้ชมด้วย หากกรรมการเห็นว่าการแสดงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม และมีอันตรายต่อคนดู ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ไม่อนุญาติให้มีผู้ช่วยขึ้นบนเวทีขณะผู้เข้าแข่งขันทำการแสดง
- ลูกโยโย่สำรองจะต้องพร้อมใช้งาน และต้องถูกนำขึ้นมาบนเวทีด้วย
- ขณะทำการแสดงลูกโยโย่ที่ออกนอกพื้นที่เวที จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรับลูกจากผู้ชมหรือผู้ช่วย
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่จะนำขึ้นเวที ต้องได้รับอนุญาติจากหัวหน้ากรรมการก่อนนำขึ้นเวที เฉพาะหมวกเท่านั้นที่สามารถนำขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาติ
- ลูกโยโย่ที่มี Hub-Stacks หรือติดอุปกรณ์คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้งานได้

กติกาบังคับประเภท 1A
- ขณะทำการแสดงอนุญาติให้ใช้โยโย่เพียงลูกเดียวเท่านั้น การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ทำการถอดเชือกออกจากตัวลูก (ไม่อนุญาตให้เล่นท่าประเภท 4A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก (ไม่อนุญาติให้เล่นท่าประเภท5A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท Mobius
- อนุญาตให้ใช้ท่าประเภท Sky Rocket
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (เช่น suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations และ binds

กติกาบังคับประเภท 2A
- จะไม่มีการให้คะแนนจนกว่าจะมีการเล่นโยโย่พร้อมกัน 2 ลูก
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้โยโย่มากกว่าสองลูก การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations และการผสมท่าต่างๆ
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท 3A ได้

กติกาบังคับประเภท 4A
- ไม่จำกัดจำนวนโยโย่ที่ใช้ในการเล่นประเภท 4A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท launches, tosses, catches, regenerations, grinds, การเด้งกับรางกาย หรือพื้นเวทีโดยตั้งใจ, boingys หรือท่าอื่นๆที่มีการเด้งระหว่างเชือก
- ท่าเล่นที่ลูกโยโย่เกาะติดกับเชือก หรือท่าที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ
- ท่าเล่นที่คล้ายกัน หรือท่าที่วนอยู่บนเชือก จะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ

กติกาบังคับประเภท 5A
- กรรมการจะไม่ให้คะแนนท่าเล่นหรือ การแสดงใดๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนที่ของตัวถ่วงน้ำหนัก การย้ายตำแหน่งจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่ง ในขณะที่เล่นท่าหากไม่มีการปล่อยมือจากตัวถ่วงน้ำหนัก จะถือว่าท่านั้นเป็นการเล่นประเภท 1A และจะไม่มีการให้คะแนน
- สามารถใช้ตัวถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้
- การให้คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A ที่เล่นร่วมกับตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น aerial releases and catches, grinds ฯลฯ

คะแนนการแสดง
กติกาการแข่งขันอ้างอิงจาก Freestyle Rule for WYYC2015

 

การลงทะเบียน

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องทำการลงทะเบียนแข่งขันล่วงหน้าตามวิธีที่กำหนดเท่านั้น 

- คำลงทะเบียน 300 บาท โดยชำระหน้างานก่อนเริ่มการแข่งขันในวันแรก

 

การส่งเพลงสำหรับรุ่นที่แข่งขันแบบ Freestyle

- ส่งเพลงสำหรับประเภท Freestyle ความยาว 1 นาทีและ 3 นาที สกุล .mp3

- แก้ชื่อไฟล์เป็น ชื่อผู้เข้าแข่งขัน_ประเภทที่แข่ง_ความยาวของเพลง.mp3 ตัวอย่างเข่น : Chun_1A_1.mp3 และ Chun_1A_3.mp3

- ส่งเพลงไปที่ music.yoyothailand๑gmail.com (โปรดเปลี่ยน ๑ เป็น @ ก่อนส่ง)

- ส่งเพลงได้เฉพาะไฟล์ .mp3 เท่านั้น (ห้ามส่งลิงค์ youtube มาให้ทีมงาน)

- ปิดลงทะเบียนและรับเพลงคืนวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 58 เวลา 00.00 น.

 


Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

 11:00 น.
 ลงทะเบียน
 13:00 น. Speed Challenge รอบคัดเลือก
 13:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 15:00 น. Speed Challenge รอบ 16 คนและ 8 คนสุดท้าย
 15:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 17:00 น. การแข่งขัน Loop the Loop

 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558

 13:00 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 1
 14:30 น. Speed Challenge รอบ 4 คนสุดท้าย
 15:00 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 2
 16:30 น. Speed Challenge รอบชิงชนะเลิศ
 17:00 น. การแข่งขัน Long Sleeper
 17:30 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

 


  Competitors List

Seeded Player

1A Division  
 ชยานันต์ จีนสมบูรณ์พานิช  Chayanan Jeensomboonpanich
   
2A Division  
 วศกร ลัทธิเลิศวิชญ์  Wasakorn Lattilertwit
   
3A Division 
 N/A N/A
  
4A Division  
 พรพินิต สันประเสริฐ  Pornpinit Sanprasert
   
5A Division  
 สิทธิพร นพคุณ
 Sittiporn Noppakoon
  

 

 Preregisters :

TNYC2015 Preregister

 

 


Results

Prelim - 5A Division

 Prelim 5A

Prelim - 4A Division

 Prelim 4A

Prelim - 2A Division

Prelim 2A

Prelim - 1A Division

Prelim 1A

 

Final 5A Division

 5A Division

Final - 4A Division

 4A Division

Final - 2A Division

2A Division

Final - 1A Division

 1A Division

 

Speed Challenge Champion : Lumpop Sriudomkajorn

 

Long Sleeper Champion :  Chinnapat Chida 10:54.41 minutes

 

Loop the Loop Champion : Wasakorn Lattilertwit 950 times