Thailand National 2013 Print
Written by Yoyothailand Team   

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2013

5th Thailand National Yoyo Championship

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556

 ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้า Fortune Town

         ศูนย์การค้าฟอร์จูน-ทาวน์  ร่วมกับ Yoyothailand.com เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2013 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโยโย่ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 5 ในแบบมาตราฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง ผ่านทางฝึกฝนการเล่นโยโย่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ พัฒนาผู้เล่นของไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและค้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันขันโยโย่ในระดับเอเซีย (Asia Pacific Yoyo Championships) 

        ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division ของการแข่งขันครั้งนี้สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน Asia Pacific Yoyo Championship ในครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติในฐานะแชมป์จากประเทศไทย

 

 


 Media :

Photo day 1  Photo day 2

Freestyle Final round

 

 

 


Divisions

การแข่งขันหลักจะแบ่งเป็น 4 Pro. Divisions และอีก 1 Junior Division ดังนี้....

1.Single A - One Handed String Trick Division (1A)

เป็นการเล่นที่เน้นความสวยงามในการเล่นท่าต่าง ๆ กับเชือก โดยปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับนิ้ว ส่วนปลายอีกปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับโยโย่

 

2.Double A - Two Handed Looping Division (2A)

เป็นการเล่นที่ใช้สองมือเป็นหลัก โดยจะเน้นในเรื่องของการสบัดลูกโยโย่ออกไปเป็นวงกลมโดยที่ไม่จับลูกโยโย่ 

 

3.Off-String Division (4A)

เป็นการเล่นแบบที่ปลายเชือกผูกติดกับมือ ส่วนอีกด้านไม่ผูกติดกับโยโย่ โดยเมื่อโยโย่ออกไปแล้วโยโย่จะลอยอยู่ในอากาศ ผู้เล่นจะใช้เชือกที่อยู่ในมือรับลูกโยโย่ และเล่นท่าต่าง ๆ

 

4.Counter-Weight Division (5A)

เป็นการเล่นที่ปลายเชือกไม่ผูกติดกับมือแต่นำไปผูกติดกับวัสดุอื่น ๆ แทนเช่นลูกเต๋า หรือ ลูกบอล และปลายอีกด้านจะผูกติดกับโยโย่ไว้ตามปกติ การเล่นจะเน้น ความสวยงามของการปล่อยลูกเต๋าไปมา

 

5.Junior Division (1A)

เป็นการแข่งขันแบบ 1A division สำหรับผู้เข้าแข่งขันมือใหม่ที่อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์

 

การแข่งขัน Speed Challenge (การแข่งขันเสริม)

-  เป็นการแข่งขันที่มีท่าบังคับ 10 ท่าพื้นฐานที่ผู้เข้าแข่งขันต้องทำตามลำดับให้ครบทุกท่า

-  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยจับคู่ผู้เข้าแข่งขัน ให้ทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งสองคน โดยผู้ที่ทำครบ 10 ท่าก่อนจะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อพบกับผู้ชนะในแต่ละรอบของสายตัวเอง ผู้ชนะในแต่ละสายจะทำการชิงชนะเลิศในรอบสุดท้าย (คล้าย ๆ กับการแข่งขันเทนนิส)

Speed Challenge tricks list:

  1. The Wind Up
  2. Gravity Pull
  3. Forward Pass
  4. Break-Away
  5. Around the World (อย่างน้อยต้องวนครบ 1 รอบ)
  6. Walk the Dog
  7. Rock the Baby (3 รอบ)
  8. The Bikini
  9. Stop and Go
  10. Skyrocket (โยโย่ต้องโยนขึ้นไปลอยเหนือศรีษะ)

 

การแข่งขัน Long Sleeper (การแข่งขันเสริม)

- เป็นการแข่งขันปาโยโย่ให้หมุนได้นานที่สุด โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปาลูกจนกระทั่งลูกหยุดหมุน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มปาลูกพร้อมกันทุก ๆ คน โดยให้เตรียมพร้อมด้วยการยืน หลังจากนั้นกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เริ่ม

- หลังจากกรรมการสั่งให้เริ่มแล้ว ผู้เข้าแข่งชันยังไม่ปาโยโย่ จะถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันทันที

- โยโย่ของผู้เข้าแข่งขันคนใดหยุดหมุนแล้ว ให้ทำการนั่งลง

- ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถปาให้โยโย่หมุนได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

- โยโย่ที่ใช้แข่งขันต้องไม่ใช้กลไกอิเล็กทรอนิคส์ในการควมคุมการหมุนของลูก

- ผู้ที่สามารถทำลายสถิติเดิม จะได้รับการบันทึกเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยที่บันทึกอย่างเป็นทางการโดย Yoyothailand

- การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


การแข่งขัน Sport Ladder (S1+S2) (การแข่งขันเสริม)

- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำท่าทั้งหมด 50 ท่าตามลำดับ (1A 25 ท่า + 2A 25 ท่า)

- ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสพลาด 1 ครั้ง ในการเล่นแต่ละประเภท

- เมื่อพลาดครั้งที่ 1 ให้ข้ามไปเล่นท่าถัดไป หากพลาดครั้งที่ 2 ต้องออกจากการแข่งขัน

- ผู้เข้าแข่งขันใช้โยโย่ได้ 1 ลูก ในการเล่นแต่ละประเภท (ยกเว้นท่า 2A ที่ต้องใช้ 2 ลูก)

- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

 

การแข่งขัน Weakhand Throwdown (การแข่งขันเสริม)

- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นท่าทั้งหมด 10 ท่า ด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ตามลำดับ

- ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสพลาดทั้งหมด 1 ครั้ง

- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

- ลำดับของท่าจะประกาศในวันแข่ง

 

การแข่งขัน Loop the Loop (การแข่งขันเสริม)

- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นท่า Loop the Loop ให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด

- ผู้ที่ทำจำนวนครั้งได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

- ผู้ที่สามารถทำลายสถิติเดิม จะได้รับการบันทึกเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยที่บันทึกอย่างเป็นทางการโดย Yoyothailand

 

 


 

Rules

กติกาการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันดังนี้ 

          -  การแข่งขันจะอ้างอิงกติกาการแข่งขันจาก Asia Pacific Yoyo Championships เป็นหลัก

          -  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ         

          -  รอบคัดเลือกในแต่ละ  division  ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 1 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดประมาณ 6-8 คนในแต่ละ division จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

          - รอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละ division ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง

          - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเพลง และ อุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง

          - ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 division

          - การตัดสินจะมีกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งจะมีทั้งคะแนนด้านเทคนิคการเล่นและคะแนนการแสดงออกบนเวที โดยมีโปรแกรมคำนวนคะแนนที่ใช้ในระดับโลกเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ

          - กรรมการตัดสิน จะเชิญกรรมการสากลจากต่างประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรองผลการแข่งขัน

          - ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในการแข่งขันโยโย่  Asia Pacific Yoyo Championships ที่จะมีผู้เข้าแข่งขันในเอเซียมาร่วมแข่งขัน

ประเภทฟรีสไตล์
เงื่อนไข : สำหรับผู้เล่นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยผู้เล่นสามารถลงแข่งในประเภทอื่นๆได้ด้วย

ผู้เข้ารอบ
ผู้เข้ารอบจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกโดยใช้กติกาฟรีสไตล์ 1 นาที เพื่อทำการแสดงบนเวทีในประเภทนั้นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันในอันดับต้นๆในแต่ละประเภทจะผ่านเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ 3 นาทีต่อไป ผู้เล่นสามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 ประเภท

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรกของแต่ละ Division จากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 อันดับของแต่ละ Division จากการแข่งขัน Street Challenge ของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เล่นที่ลงสมัครแข่งในแต่ละประเภทจะต้องทำการเตรียมเพลงที่ใช้เล่นในแต่ละประเภทในรูปแบบของ CD หรือในรูปแบบของไฟล์ใน Thumb Drive

กฎของการฟรีสไตล์ทั่วไป
- ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการเล่นโยโย่
- เวลา 3 นาทีจะเริ่มจับทันทีที่เพลงเริ่ม
- จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับท่าหรือการแสดง ก่อนหรือหลังเพลงเริ่ม
- ตัวเพลงจะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” หากกรรมการเห็นว่าเพลงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ท่าทางการแสดงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” รวมถึงความปลอดภัยของผู้ชมด้วย หากกรรมการเห็นว่าการแสดงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม และมีอันตรายต่อคนดู ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ไม่อนุญาติให้มีผู้ช่วยขึ้นบนเวทีขณะผู้เข้าแข่งขันทำการแสดง
- ลูกโยโย่สำรองจะต้องพร้อมใช้งาน และต้องถูกนำขึ้นมาบนเวทีด้วย
- ขณะทำการแสดงลูกโยโย่ที่ออกนอกพื้นที่เวที จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรับลูกจากผู้ชมหรือผู้ช่วย
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่จะนำขึ้นเวที ต้องได้รับอนุญาติจากหัวหน้ากรรมการก่อนนำขึ้นเวที เฉพาะหมวกเท่านั้นที่สามารถนำขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาติ
- ลูกโยโย่ที่มี Hub-Stacks หรือติดอุปกรณ์คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้งานได้

กติกาบังคับประเภท 1A
- ขณะทำการแสดงอนุญาติให้ใช้โยโย่เพียงลูกเดียวเท่านั้น การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ทำการถอดเชือกออกจากตัวลูก (ไม่อนุญาตให้เล่นท่าประเภท 4A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก (ไม่อนุญาติให้เล่นท่าประเภท5A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท Mobius
- อนุญาตให้ใช้ท่าประเภท Sky Rocket
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (เช่น suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations และ binds

กติกาบังคับประเภท 2A
- จะไม่มีการให้คะแนนจนกว่าจะมีการเล่นโยโย่พร้อมกัน 2 ลูก
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้โยโย่มากกว่าสองลูก การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations และการผสมท่าต่างๆ
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท 3A ได้

กติกาบังคับประเภท 4A
- ไม่จำกัดจำนวนโยโย่ที่ใช้ในการเล่นประเภท 4A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท launches, tosses, catches, regenerations, grinds, การเด้งกับรางกาย หรือพื้นเวทีโดยตั้งใจ, boingys หรือท่าอื่นๆที่มีการเด้งระหว่างเชือก
- ท่าเล่นที่ลูกโยโย่เกาะติดกับเชือก หรือท่าที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ
- ท่าเล่นที่คล้ายกัน หรือท่าที่วนอยู่บนเชือก จะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ

กติกาบังคับประเภท 5A
- กรรมการจะไม่ให้คะแนนท่าเล่นหรือ การแสดงใดๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนที่ของตัวถ่วงน้ำหนัก การย้ายตำแหน่งจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่ง ในขณะที่เล่นท่าหากไม่มีการปล่อยมือจากตัวถ่วงน้ำหนัก จะถือว่าท่านั้นเป็นการเล่นประเภท 1A และจะไม่มีการให้คะแนน
- สามารถใช้ตัวถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้
- การให้คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A ที่เล่นร่วมกับตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น aerial releases and catches, grinds ฯลฯ

คะแนนการแสดง
 

 


Judges

คณะกรรมการตัดสิน

 

Chun Wu : Thailand

2009 Thailand National Champion - 1A division

2009 Thailand National Champion - 5A division

2010 Thailand National Champion - 1A division

 

Ahmad Dimi : Malaysia

Duncan Crew Malaysia

Ever wanted a live size teddy bear which walks and talks? Well, Dimi's the closest you can ever get to that. Don't let his enormous proportions scare you away as Dimi is a Malaysian yo-yo superstar and a free hug machine. Oh Yeah, he almost never sleeps but when he does, a nuclear bomb can't wake him up!

P/s Be careful when trying Dimi's yoyos, you'll be in a state of shock after playing with them!

 

Walter Wong : Hong Kong

C3yoyodesign Director

Walter is active in the Hong Kong local yoyo community. He is one of the committee members of HereWeYo! and China Macau Yoyo General Association. He also works as a judge for the yoyo competitions in Asia.

 

Thanabut Jeebsuwan : Thailand

YMY Team's Leader

  


Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556

 11:00 น.
 ลงทะเบียน
 13:00 น. Speed Challenge รอบคัดเลือก
 13:30 น. การแข่งขัน Weakhand Throwdown
 14:00 น. การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 15:00 น. Speed Challenge รอบ 16 คนและ 8 คนสุดท้าย
 15:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 16:30 น. การแข่งขัน Loop the Loop

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2556

 13:00 น. การแข่งขัน Sport Ladder (S1+S2)
 14:00 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 1
 15:00 น. Speed Challenge รอบ 4 คนสุดท้าย
 15:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 2
 16:30 น. Speed Challenge รอบชิงชนะเลิศ
 17:00 น. การแข่งขัน Long Sleeper
 17:30 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

 

* อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

 


  Competitors List

 Seeded Player

1A division  
 ชยานันต์ จีนสมบูรณ์พานิช  Chayanan Jeensomboonpanich
   
   
2A division  
 วศกร ลัทธิเลิศวิชญ์   Wasakorn lattilertwit
   
   
4A division  
 พรพินิต สันประเสริฐ  Pornpinit Sanprasert
   
   
5A division  
 ยุทธนา สุขุมาลชาติสมบัติ  Yuttana Sukhumalchatsombat
  
  

 Junior(1A) division

 
 ภาวิต ชัยตรีกาล Phawit Chaitrekal
  

 

 


Results

Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Prelim 1A

Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Prelim 2A

 Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Prelim 4A

5

Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Prelim Junior 1A

 Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Final 1AFortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Final 2A

 Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Final 4A

 Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Final 5A

 Fortune Yoyo Thailand Championship 2013 - Final Junior 1A

 

Speed Challenge Champion : Lumpop Sriudomkajorn

 

Long Sleeper Champion : Archwin Chaitrekal 11:39.52 minutes (new record)

 

Sport Ladder (S1+S2) Champion : Archwin Chaitrekal

 

 Weakhand Throwdown Champion : Archwin Chaitrekal

 

Loop the Loop Champion : Thanapoom Sriudomkajorn 237 times