Thailand National 2011 Print
Written by Yoyothailand Team   

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2011

3rd Thailand National Yoyo Championship

วันที่ 23-24 เมษายน 2554

 ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้าง IT Mall Fortune

         ศูนย์การค้าฟอร์จูน-ทาวน์  ร่วมกับ Yoyothailand.com เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2011 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโยโย่ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 ในแบบมาตราฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง ผ่านทางฝึกฝนการเล่นโยโย่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ พัฒนาผู้เล่นของไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและค้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันขันโยโย่ในระดับเอเซีย (Asia Pacific Yoyo Championships) 

        ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division ของการแข่งขันครั้งนี้สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน Asia Pacific Yoyo Championship ในครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติในฐานะแชมป์จากประเทศไทย

 

 

Media :

Photo day 1 by Peerawat Hirunpanupong   Photo day 2 by Peerawat Hirunpanupong

Freestyle Prelim  Freestyle Final round

 

 


Divisions

การแข่งขันหลักจะแบ่งเป็น 4 Divisions ดังนี้....

1.Single A - One Handed String Trick Division (1A)

เป็นการเล่นที่เน้นความสวยงามในการเล่นท่าต่าง ๆ กับเชือก โดยปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับนิ้ว ส่วนปลายอีกปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับโยโย่

 

2.Double A - Two Handed Looping Division (2A)

เป็นการเล่นที่ใช้สองมือเป็นหลัก โดยจะเน้นในเรื่องของการสบัดลูกโยโย่ออกไปเป็นวงกลมโดยที่ไม่จับลูกโยโย่ 

 

3.Off-String Division (4A)

เป็นการเล่นแบบที่ปลายเชือกผูกติดกับมือ ส่วนอีกด้านไม่ผูกติดกับโยโย่ โดยเมื่อโยโย่ออกไปแล้วโยโย่จะลอยอยู่ในอากาศ ผู้เล่นจะใช้เชือกที่อยู่ในมือรับลูกโยโย่ และเล่นท่าต่าง ๆ

 

4.Counter-Weight Division (5A)

เป็นการเล่นที่ปลายเชือกไม่ผูกติดกับมือแต่นำไปผูกติดกับวัสดุอื่น ๆ แทนเช่นลูกเต๋า หรือ ลูกบอล และปลายอีกด้านจะผูกติดกับโยโย่ไว้ตามปกติ การเล่นจะเน้น ความสวยงามของการปล่อยลูกเต๋าไปมา

 

การแข่งขัน Speed Challenge (การแข่งขันเสริม)

-  เป็นการแข่งขันที่มีท่าบังคับ 10 ท่าพื้นฐานที่ผู้เข้าแข่งขันต้องทำตามลำดับให้ครบทุกท่า

-  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยจับคู่ผู้เข้าแข่งขัน ให้ทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งสองคน โดยผู้ที่ทำครบ 10 ท่าก่อนจะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อพบกับผู้ชนะในแต่ละรอบของสายตัวเอง ผู้ชนะในแต่ละสายจะทำการชิงชนะเลิศในรอบสุดท้าย (คล้าย ๆ กับการแข่งขันเทนนิส)

Speed Challenge tricks list:

  1. The Wind Up
  2. Gravity Pull
  3. Forward Pass
  4. Break-Away
  5. Around the World (อย่างน้อยต้องวนครบ 1 รอบ)
  6. Walk the Dog
  7. Rock the Baby (3 รอบ)
  8. The Bikini
  9. Stop and Go
  10. Skyrocket (โยโย่ต้องโยนขึ้นไปลอยเหนือศรีษะ)

 

การแข่งขัน Long Sleeper (การแข่งขันเสริม)

- เป็นการแข่งขันปาโยโย่ให้หมุนได้นานที่สุด โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปาลูกจนกระทั่งลูกหยุดหมุน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มปาลูกพร้อมกันทุก ๆ คน โดยให้เตรียมพร้อมด้วยการยืน หลังจากนั้นกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เริ่ม

- หลังจากกรรมการสั่งให้เริ่มแล้ว ผู้เข้าแข่งชันยังไม่ปาโยโย่ จะถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันทันที

- โยโย่ของผู้เข้าแข่งขันคนใดหยุดหมุนแล้ว ให้ทำการนั่งลง

- ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถปาให้โยโย่หมุนได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

- โยโย่ที่ใช้แข่งขันต้องไม่ใช้กลไกอิเล็กทรอนิคส์ในการควมคุมการหมุนของลูก

- การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


การแข่งขัน Sport Ladder (S1) (การแข่งขันเสริม)

- to be updated

 

การแข่งขัน Weakhand Throwdown (การแข่งขันเสริม)

-  to be updated

 

การแข่งขัน Loop the Loop (การแข่งขันเสริม)

 -  to be updated

 


 

Rules

กติกาการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันดังนี้ 

          -  การแข่งขันจะอ้างอิงกติกาการแข่งขันจาก Asia Pacific Yoyo Championships เป็นหลัก

          -  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ         

          -  รอบคัดเลือกในแต่ละ  division  ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 1 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดประมาณ 6-8 คนในแต่ละ division จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

          - รอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละ division ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง

          - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเพลง และ อุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง

          - ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 division

          - การตัดสินจะมีกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งจะมีทั้งคะแนนด้านเทคนิคการเล่นและคะแนนการแสดงออกบนเวที โดยมีโปรแกรมคำนวนคะแนนที่ใช้ในระดับโลกเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ

          - กรรมการตัดสิน จะเชิญกรรมการสากลจากต่างประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรองผลการแข่งขัน

          - ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในการแข่งขันโยโย่  Asia Pacific Yoyo Championships ที่จะมีผู้เข้าแข่งขันในเอเซียมาร่วมแข่งขัน

ประเภทฟรีสไตล์
เงื่อนไข : สำหรับผู้เล่นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยผู้เล่นสามารถลงแข่งในประเภทอื่นๆได้ด้วย

ผู้เข้ารอบ
ผู้เข้ารอบจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกโดยใช้กติกาฟรีสไตล์ 1 นาที เพื่อทำการแสดงบนเวทีในประเภทนั้นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันในอันดับต้นๆในแต่ละประเภทจะผ่านเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ 3 นาทีต่อไป ผู้เล่นสามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 ประเภท

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรกของแต่ละ Division จากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 อันดับของแต่ละ Division จากการแข่งขัน Street Challenge ของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เล่นที่ลงสมัครแข่งในแต่ละประเภทจะต้องทำการเตรียมเพลงที่ใช้เล่นในแต่ละประเภทในรูปแบบของ CD หรือในรูปแบบของไฟล์ใน Thumb Drive

กฎของการฟรีสไตล์ทั่วไป
- ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการเล่นโยโย่
- เวลา 3 นาทีจะเริ่มจับทันทีที่เพลงเริ่ม
- จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับท่าหรือการแสดง ก่อนหรือหลังเพลงเริ่ม
- ตัวเพลงจะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” หากกรรมการเห็นว่าเพลงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ท่าทางการแสดงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” รวมถึงความปลอดภัยของผู้ชมด้วย หากกรรมการเห็นว่าการแสดงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม และมีอันตรายต่อคนดู ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ไม่อนุญาติให้มีผู้ช่วยขึ้นบนเวทีขณะผู้เข้าแข่งขันทำการแสดง
- ลูกโยโย่สำรองจะต้องพร้อมใช้งาน และต้องถูกนำขึ้นมาบนเวทีด้วย
- ขณะทำการแสดงลูกโยโย่ที่ออกนอกพื้นที่เวที จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรับลูกจากผู้ชมหรือผู้ช่วย
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่จะนำขึ้นเวที ต้องได้รับอนุญาติจากหัวหน้ากรรมการก่อนนำขึ้นเวที เฉพาะหมวกเท่านั้นที่สามารถนำขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาติ
- ลูกโยโย่ที่มี Hub-Stacks หรือติดอุปกรณ์คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้งานได้

กติกาบังคับประเภท 1A
- ขณะทำการแสดงอนุญาติให้ใช้โยโย่เพียงลูกเดียวเท่านั้น การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ทำการถอดเชือกออกจากตัวลูก (ไม่อนุญาตให้เล่นท่าประเภท 4A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก (ไม่อนุญาติให้เล่นท่าประเภท5A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท Mobius
- อนุญาตให้ใช้ท่าประเภท Sky Rocket
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (เช่น suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations และ binds

กติกาบังคับประเภท 2A
- จะไม่มีการให้คะแนนจนกว่าจะมีการเล่นโยโย่พร้อมกัน 2 ลูก
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้โยโย่มากกว่าสองลูก การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations และการผสมท่าต่างๆ
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท 3A ได้

กติกาบังคับประเภท 4A
- ไม่จำกัดจำนวนโยโย่ที่ใช้ในการเล่นประเภท 4A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท launches, tosses, catches, regenerations, grinds, การเด้งกับรางกาย หรือพื้นเวทีโดยตั้งใจ, boingys หรือท่าอื่นๆที่มีการเด้งระหว่างเชือก
- ท่าเล่นที่ลูกโยโย่เกาะติดกับเชือก หรือท่าที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ
- ท่าเล่นที่คล้ายกัน หรือท่าที่วนอยู่บนเชือก จะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ

กติกาบังคับประเภท 5A
- กรรมการจะไม่ให้คะแนนท่าเล่นหรือ การแสดงใดๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนที่ของตัวถ่วงน้ำหนัก การย้ายตำแหน่งจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่ง ในขณะที่เล่นท่าหากไม่มีการปล่อยมือจากตัวถ่วงน้ำหนัก จะถือว่าท่านั้นเป็นการเล่นประเภท 1A และจะไม่มีการให้คะแนน
- สามารถใช้ตัวถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้
- การให้คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A ที่เล่นร่วมกับตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น aerial releases and catches, grinds ฯลฯ

คะแนนการแสดง
คะแนนรวมทั้งหมด 30 คะแนน แบ่งเป็น
- การวางแผน (ธีม 3, การจัดลำดับท่า 3, เครื่องแต่งกาย 3)
- การแสดงออก (การควบคุมร่างการ 3, การโต้ตอบกับคนดู 3, การออกแบบท่าทาง 3, การใช้พื้นที่ 3)
- ท่าเล่น (ความชัดเจน 3, ความหลากหลาย 3, ความเสี่ยง 3)
คะแนนในแต่ละจะมีคะแนนสูงสุด 3 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 30 คะแนน

 


Judges

คณะกรรมการตัดสิน

- Chatchawan Jaruwattanakun : Thailand

- Ahmad Dimi : Malaysia

- Francis Patrick Cuartero : Philippines

- Thanabut Jeebsuwan : Thailand


 


Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554

 10:30 น.
 ลงทะเบียน
 11:00 น.
 Speed Challenge รอบคัดเลือก
 11:30 น.
 การแข่งขัน Weakhand Throwdown
 13:00 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 14:00 น. Speed Challenge รอบ 16 คนสุดท้าย
 14:30 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 15:30 น.
 Speed Challenge รอบ 8 คนสุดท้าย
 16:00 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 3
 17:00 น. การแข่งขัน Loop the Loop

 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554

 11:00 น.
 การแข่งขัน Sport Ladder (S1)
 12:40 น.
 Speed Challenge รอบ 4 คนสุดท้าย
 13:00 น.
 การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 1
 14:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 2
 16:00 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 3
 17:00 น. Speed Challenge รอบชิงชนะเลิศ
 17:10 น. การแข่งขัน Long Sleeper
 17:30 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

 

* อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

 


Results

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

Preliminary - 1A Division

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Keerapong Kritsanapusit 99.4 0.0 99.35 1
2 Jiran Bawonkitiwong 84.2 0.0 84.22 2
3 Nakhen Putthikulangkura 78.5 0.0 78.54 3
4 Boonchai Prasongvanna 74.9 0.0 74.88 4
5 Thanapong Anantakul 70.2 0.0 70.23 5
6 Pakinai Wattanawannakit 65.9 0.0 65.94 6
7 Kantawit Tantisiriwattana 65.1 0.0 65.06 7
8 Yuttana Sukhumalchatsombat 58.4 0.0 58.43 8
9 Suponpiwat Channgiab 58.0 0.0 57.99 9
10 Kittipong Tangkamonkit 53.1 0.0 53.13 10
11 Nitikorn Boonkerd 50.7 0.0 50.69 11
12 Panupong Sasripak 50.0 0.0 50.04 12
13 Pornpinit Sanprasert 48.9 0.0 48.86 13
14 Lumpop Sriudomkajorn 40.8 0.0 40.75 14
15 Prapasphon Udomkitmongkhon 38.6 0.0 38.58 15
16 Peerawat  Hiranpanupong 27.0 0.0 27.01 16
17 Tanakarn Chirasopone 19.8 0.0 19.84 17
18 Thanapat Ogaslert -11.4 0.0 -11.37 18

 

Preliminary - 2A Division

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Pornpinit Sanprasert 100.0 0.0 100.00 1
2 Prapasphon Udomkitmongkhon 62.1 0.0 62.10 2
3 Chun Wu 53.0 0.0 53.02 3
4 Chayanan Jeensomboonpanich 11.2 0.0 11.23 4
5 Thanapong Anantakul 1.1 0.0 1.11 5
6 Panupong Sasripak -26.9 0.0 -26.90 6

 

 Preliminary - 4A Division

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Nakhen Putthikulangkura 100.0 0.0 100.00 1
2 Chun Wu 32.4 0.0 32.35 2
3 Lumpop Sriudomkajorn 31.8 0.0 31.84 3
4 Chayanan Jeensomboonpanich 24.5 0.0 24.46 4
5 Nitikorn Boonkerd 21.4 0.0 21.44 5
6 Thanapong Anantakul 17.6 0.0 17.64 6
7 Kittipong Tangkamonkit 10.5 0.0 10.54 7
8 Pakinai Wattanawannakit 5.6 0.0 5.58 8
9 Keerapong Kritsanapusit -25.5 0.0 -25.46 9
10 Prapasphon Udomkitmongkhon -43.5 0.0 -43.54 10
 

 Preliminary - 5A Division 

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Lumpop Sriudomkajorn 83.5 0.0 83.46 1
2 Chayanan Jeensomboonpanich 77.2 0.0 77.22 2
3 Thanapong Anantakul 59.0 0.0 58.96 3
4 Nakhen Putthikulangkura 40.5 0.0 40.54 4
5 Keerapong Kritsanapusit 11.5 0.0 11.50 5
6 Panupong Sasripak -19.3 0.0 -19.31 6
7 Prapasphon Udomkitmongkhon -22.3 0.0 -22.26 7
8 Nitikorn Boonkerd -32.7 0.0 -32.68 8
9 Tanakarn Chirasopone -39.3 0.0 -39.32 9

 

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

Final - 1A Division

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Chayanant Jeen-Somboonpatnich 70.0 19.5 89.50 1
2 Keerapong Kritsanapusit 58.6 15.5 74.15 2
3 Chun Wu 56.0 14.0 70.02 3
4 Nakhen Putthikulangkura 48.1 10.5 58.61 4
5 Jiran Bawonkitiwong 38.5 8.0 46.46 5
6 Thanapong Anantakul 33.5 11.5 45.04 6
7 Yuttana Sukhumalchatsombat 34.6 6.8 41.39 7
8 Suponpiwat Channgiab 19.7 10.3 29.93 8
9 Kittipong Tangkamonkit 18.6 9.3 27.87 9
10 Kantawit Tantisiriwattana 20.7 4.8 25.46 10
11 Pakinai Wattanawannakit 16.1 4.8 20.89 11
12 Boonchai Prasongvanna 15.9 4.3 20.18 12

 

Final - 2A Division

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Wasakorn lattilertwit 69.2 11.5 80.70 1
2 Kittipong Tangkamonkit 49.3 13.5 62.83 2
3 Pornpinit Sanprasert 40.8 11.8 52.57 3
4 Chun Wu 20.7 4.8 25.48 4
5 Chayanan Jeensomboonpanich 12.0 3.8 15.79 5

 

Final - 4A Division

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Takkachai Rittirat 70.0 16.3 86.25 1
2 Jiran Bawonkitiwong 35.9 15.5 51.38 2
3 Nakhen Putthikulangkura 33.9 9.3 43.17 3
4 Pornpinit Sanprasert 20.0 9.3 29.27 4
5 Lumpop Sriudomkajorn 23.3 3.3 26.51 5
6 Chun Wu 15.0 7.0 22.04 6
7 Chayanan Jeensomboonpanich -8.9 3.5 -5.45 7
8 Nitikorn Boonkerd -11.8 1.8 -10.01 8

 

Final - 5A Division

  NAME TE PS TOTAL RANK
1 Yuttana Sukhumalchatsombat 70.0 10.5 80.50 1
2 Jiran Bawonkitiwong 61.3 13.5 74.81 2
3 Chun Wu 51.9 8.8 60.60 3
4 Lumpop Sriudomkajorn 22.7 3.5 26.18 4
5 Chayanan Jeensomboonpanich 18.6 4.3 22.81 5
6 Nakhen Putthikulangkura 7.9 2.3 10.12 6
7 Keerapong Kritsanapusit 2.5 2.8 5.27 7
8 Thanapong Anantakul 0.7 1.3 1.96 8

 

Speed Challenge Champion : Nakhen Putthikulangkura

 

Long Sleeper Champion : Chayanan Jeensomboonpanich 10:34.00 minutes

 

Sport Ladder (S1) Champion : Peerawat  Hiranpanupong

 

 Weakhand Throwdown Champion : Patrick Cuartero

 

Loop the Loop Champion : Wasakorn lattilertwit 739 times

 


 Competitors List

Seeded Player

1A division
Chun Wu
Chayanant Jeen-Somboonpatnich
 
2A division
Kittipong Seatang
Wasakorn lattilertwit
 
4A division
Jirat Bawonkitiwong
Takkachai Rittirat
Pornpinit Sanprasert
 
5A division
Jirat Bawonkitiwong
Chun Wu
Yuttana Sukhumalchatsombat
 

Update : 19 Apr 2011

Preliminary List
 
No. Name Division
1 Pakinai Wattanawannakit 1A
2 Panupong Sasripak 2A
3 Prapasphon Udomkitmongkhon 4A
4 Keerapong Kritsanapusit 5A
5 Lumpop Sriudomkajorn 1A
6 Keerapong Kritsanapusit 1A
7 Korrawit Rojsiripornchai 4A
8 Nitikorn Boonkerd 5A
9 Thanapong Anantakul 1A
10 Kittipong Tangkamonkit 1A
11 Pakinai Wattanawannakit 4A
12 Prapasphon Udomkitmongkhon 5A
13 Panupong Sasripak 1A
14 Tanakarn Chirasopone 1A
15 Chayanan Jeensomboonpanich 4A
16 Lumpop Sriudomkajorn 5A
17 Yuttana Sukhumalchatsombat 1A
18 Prapasphon Udomkitmongkhon 2A
19 Nitikorn Boonkerd 4A
20 Nakhen Putthikulangkura 4A
21 Kantawit Tantisiriwattana 1A
22 Keerapong Kritsanapusit 2A
23 Thanapong Anantakul 4A
24 Korrawit Rojsiripornchai 1A
25 Pornpinit Sanprasert 1A
26 Chun Wu 2A
27 Kittipong Tangkamonkit 4A
28 Panupong Sasripak 5A
29 Nitikorn Boonkerd 1A
30 Prapasphon Udomkitmongkhon 1A
31 Keerapong Kritsanapusit 4A
32 Thanapong Anantakul 5A
33 Suponpiwat Channgiab 1A
34 Chayanan Jeensomboonpanich 2A
35 Lumpop Sriudomkajorn 4A
36 Tanakarn Chirasopone 5A
37 Nakhen Putthikulangkura 1A
38 Pornpinit Sanprasert 2A
39 Chun Wu 4A
40 Chayanan Jeensomboonpanich 5A
41 Peerawat  Hiranpanupong 1A
42 Thanapong Anantakul 2A
43 Boonchai Prasongvanna 1A
44 Nakhen Putthikulangkura 5A
45    
46    
47