Thailand National 2010 Print
Written by Yoyothailand Team   

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2010

2nd Thailand National Yoyo Championship

วันที่ 5 พฤษภาคม 2553

 ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้าง IT Mall Fortune

         ศูนย์การค้าฟอร์จูน-ทาวน์  ร่วมกับชมรม Yo–Yo เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน Fortune Yo-Yo Thailand Championship โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง ผ่านทางฝึกฝนการเล่นโยโย่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ พัฒนาผู้เล่นของไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและค้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันขันโยโย่ในระดับเอเซีย (Asia Pacific Yoyo Championships) 

        การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก Spinworkx ในการรับรองผลการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นผลทำให้ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน Asia Pacific Yoyo Championship ในครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ 

 

 

 Media :

Photo by Peerawat Hirunpanupong                    Freestyle

 

 


Divisions

การแข่งขันหลักจะแบ่งเป็น 4 Divisions ดังนี้....

1.Single A - One Handed String Trick Division (1A)

เป็นการเล่นที่เน้นความสวยงามในการเล่นท่าต่าง ๆ กับเชือก โดยปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับนิ้ว ส่วนปลายอีกปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับโยโย่

 

2.Double A - Two Handed Looping Division (2A)

เป็นการเล่นที่ใช้สองมือเป็นหลัก โดยจะเน้นในเรื่องของการสบัดลูกโยโย่ออกไปเป็นวงกลมโดยที่ไม่จับลูกโยโย่ 

 

3.Off-String Division (4A)

เป็นการเล่นแบบที่ปลายเชือกผูกติดกับมือ ส่วนอีกด้านไม่ผูกติดกับโยโย่ โดยเมื่อโยโย่ออกไปแล้วโยโย่จะลอยอยู่ในอากาศ ผู้เล่นจะใช้เชือกที่อยู่ในมือรับลูกโยโย่ และเล่นท่าต่าง ๆ

 

4.Counter-Weight Division (5A)

เป็นการเล่นที่ปลายเชือกไม่ผูกติดกับมือแต่นำไปผูกติดกับวัสดุอื่น ๆ แทนเช่นลูกเต๋า หรือ ลูกบอล และปลายอีกด้านจะผูกติดกับโยโย่ไว้ตามปกติ การเล่นจะเน้น ความสวยงามของการปล่อยลูกเต๋าไปมา

 

การแข่งขัน Speed Challenge (การแข่งขันเสริม)

-  เป็นการแข่งขันที่มีท่าบังคับ 10 ท่าพื้นฐานที่ผู้เข้าแข่งขันต้องทำตามลำดับให้ครบทุกท่า

-  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยจับคู่ผู้เข้าแข่งขัน ให้ทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งสองคน โดยผู้ที่ทำครบ 10 ท่าก่อนจะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อพบกับผู้ชนะในแต่ละรอบของสายตัวเอง ผู้ชนะในแต่ละสายจะทำการชิงชนะเลิศในรอบสุดท้าย (คล้าย ๆ กับการแข่งขันเทนนิส)

Speed Challenge tricks list:

  1. The Wind Up
  2. Gravity Pull
  3. Forward Pass
  4. Break-Away
  5. Around the World (อย่างน้อยต้องวนครบ 1 รอบ)
  6. Walk the Dog
  7. Rock the Baby (3 รอบ)
  8. The Bikini
  9. Stop and Go
  10. Skyrocket (โยโย่ต้องโยนขึ้นไปลอยเหนือศรีษะ)

 

การแข่งขัน Long Sleeper (การแข่งขันเสริม)

- เป็นการแข่งขันปาโยโย่ให้หมุนได้นานที่สุด โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปาลูกจนกระทั่งลูกหยุดหมุน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มปาลูกพร้อมกันทุก ๆ คน โดยให้เตรียมพร้อมด้วยการยืน หลังจากนั้นกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เริ่ม

- หลังจากกรรมการสั่งให้เริ่มแล้ว ผู้เข้าแข่งชันยังไม่ปาโยโย่ จะถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันทันที

- โยโย่ของผู้เข้าแข่งขันคนใดหยุดหมุนแล้ว ให้ทำการนั่งลง

- ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถปาให้โยโย่หมุนได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

- โยโย่ที่ใช้แข่งขันต้องไม่ใช้กลไกอิเล็กทรอนิคส์ในการควมคุมการหมุนของลูก

- การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

 

  

Rules

กติกาการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันดังนี้ 

          -  การแข่งขันจะอ้างอิงกติกาการแข่งขันจาก Asia Pacific Yoyo Championships เป็นหลัก

          -  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ         

          -  รอบคัดเลือกในแต่ละ  division  ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 1 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดประมาณ 6-8 คนในแต่ละ division จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

          - รอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละ division ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง

          - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเพลง และ อุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง

          - ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 division

          - การตัดสินจะมีกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งจะมีทั้งคะแนนด้านเทคนิคการเล่นและคะแนนการแสดงออกบนเวที โดยมีโปรแกรมคำนวนคะแนนที่ใช้ในระดับโลกเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ

          - กรรมการตัดสิน จะเชิญกรรมการสากลจากต่างประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรองผลการแข่งขัน

          - ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในการแข่งขันโยโย่  Asia Pacific Yoyo Championships ที่จะมีผู้เข้าแข่งขันในเอเซียมาร่วมแข่งขัน

ประเภทฟรีสไตล์
เงื่อนไข : สำหรับผู้เล่นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยผู้เล่นสามารถลงแข่งในประเภทอื่นๆได้ด้วย

ผู้เข้ารอบ
ผู้เข้ารอบจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกโดยใช้กติกาฟรีสไตล์ 1 นาที เพื่อทำการแสดงบนเวทีในประเภทนั้นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันในอันดับต้นๆในแต่ละประเภทจะผ่านเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ 3 นาทีต่อไป ผู้เล่นสามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 ประเภท

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรกของแต่ละ Division จากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 อันดับของแต่ละ Division จากการแข่งขัน Street Challenge ของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เล่นที่ลงสมัครแข่งในแต่ละประเภทจะต้องทำการเตรียมเพลงที่ใช้เล่นในแต่ละประเภทในรูปแบบของ CD หรือในรูปแบบของไฟล์ใน Thumb Drive

กฎของการฟรีสไตล์ทั่วไป
- ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการเล่นโยโย่
- เวลา 3 นาทีจะเริ่มจับทันทีที่เพลงเริ่ม
- จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับท่าหรือการแสดง ก่อนหรือหลังเพลงเริ่ม
- ตัวเพลงจะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” หากกรรมการเห็นว่าเพลงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ท่าทางการแสดงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” รวมถึงความปลอดภัยของผู้ชมด้วย หากกรรมการเห็นว่าการแสดงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม และมีอันตรายต่อคนดู ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ไม่อนุญาติให้มีผู้ช่วยขึ้นบนเวทีขณะผู้เข้าแข่งขันทำการแสดง
- ลูกโยโย่สำรองจะต้องพร้อมใช้งาน และต้องถูกนำขึ้นมาบนเวทีด้วย
- ขณะทำการแสดงลูกโยโย่ที่ออกนอกพื้นที่เวที จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรับลูกจากผู้ชมหรือผู้ช่วย
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่จะนำขึ้นเวที ต้องได้รับอนุญาติจากหัวหน้ากรรมการก่อนนำขึ้นเวที เฉพาะหมวกเท่านั้นที่สามารถนำขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาติ
- ลูกโยโย่ที่มี Hub-Stacks หรือติดอุปกรณ์คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้งานได้

กติกาบังคับประเภท 1A
- ขณะทำการแสดงอนุญาติให้ใช้โยโย่เพียงลูกเดียวเท่านั้น การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ทำการถอดเชือกออกจากตัวลูก (ไม่อนุญาตให้เล่นท่าประเภท 4A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก (ไม่อนุญาติให้เล่นท่าประเภท5A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท Mobius
- อนุญาตให้ใช้ท่าประเภท Sky Rocket
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (เช่น suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations และ binds

กติกาบังคับประเภท 2A
- จะไม่มีการให้คะแนนจนกว่าจะมีการเล่นโยโย่พร้อมกัน 2 ลูก
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้โยโย่มากกว่าสองลูก การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations และการผสมท่าต่างๆ
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท 3A ได้

กติกาบังคับประเภท 4A
- ไม่จำกัดจำนวนโยโย่ที่ใช้ในการเล่นประเภท 4A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท launches, tosses, catches, regenerations, grinds, การเด้งกับรางกาย หรือพื้นเวทีโดยตั้งใจ, boingys หรือท่าอื่นๆที่มีการเด้งระหว่างเชือก
- ท่าเล่นที่ลูกโยโย่เกาะติดกับเชือก หรือท่าที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ
- ท่าเล่นที่คล้ายกัน หรือท่าที่วนอยู่บนเชือก จะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ

กติกาบังคับประเภท 5A
- กรรมการจะไม่ให้คะแนนท่าเล่นหรือ การแสดงใดๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนที่ของตัวถ่วงน้ำหนัก การย้ายตำแหน่งจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่ง ในขณะที่เล่นท่าหากไม่มีการปล่อยมือจากตัวถ่วงน้ำหนัก จะถือว่าท่านั้นเป็นการเล่นประเภท 1A และจะไม่มีการให้คะแนน
- สามารถใช้ตัวถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้
- การให้คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A ที่เล่นร่วมกับตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น aerial releases and catches, grinds ฯลฯ

คะแนนการแสดง
คะแนนรวมทั้งหมด 30 คะแนน แบ่งเป็น
- การวางแผน (ธีม 3, การจัดลำดับท่า 3, เครื่องแต่งกาย 3)
- การแสดงออก (การควบคุมร่างการ 3, การโต้ตอบกับคนดู 3, การออกแบบท่าทาง 3, การใช้พื้นที่ 3)
- ท่าเล่น (ความชัดเจน 3, ความหลากหลาย 3, ความเสี่ยง 3)
คะแนนในแต่ละจะมีคะแนนสูงสุด 3 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 30 คะแนน

 


Judges

คณะกรรมการตัดสิน


Judges team

 


Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2553

ลานกิจกรรม ชั้น 3  ไอที มอลล์ ฟอร์จูนทาวน์

 10.00 น.  ลงทะเบียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน
 10.30 น.  รอบคัดเลือก Speed Challege
 11.00 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 13.00 น.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และการแสดงจากชมรมโยโย่*
 13.30 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 14.40 น.  รอบชิงชนะเลิศ Speed Challege*
 15.00 น.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และการแสดงจากชมรมโยโย่*
 15.30 น.  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแต่ละ divisions
 18.00 น. การแข่งขัน Long Sleeper
 18.30 น.  ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

* อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

 


Results

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

   
Preliminary - 1A division
NAME      TE     
   PS   
TOTAL RANK
Unggoon Kasemsuk 95.6 0.0 95.59 1
Suponpiwat Channgiab 89.2 0.0 89.18 2
Tanabut Jebsuwan 67.4 0.0 67.37 3
Kirapong Kritsanapusit 64.5 0.0 64.50 4
Boonchai Prasongvanna 64.3 0.0 64.30 5
Kittipong Seatang 51.9 0.0 51.93 6
Thanapong Anantakul 46.5 0.0 46.46 7
Peerawat  Hiranpanupong 45.1 0.0 45.06 8
Yuttana Sukhumalchatsombat 43.4 0.0 43.42 9
Lumpop Sriudomkajorn 41.7 0.0 41.67 10
Pornpinit Sanprasert 34.0 0.0 33.95 11
Panupong Sasripak 28.5 0.0 28.52 12
Nitikorn Boonkerd 26.7 0.0 26.67 13
Korrawit Rojsiripornchai 10.9 0.0 10.92 14
Witthaya Luanghirun 0.6 0.0 0.62 15

   
Preliminary - 2A division
NAME     TE        PS     TOTAL RANK
Kittipong Seatang 100.0 0.0 100.00 1
Pornpinit Sanprasert 76.1 0.0 76.07 2
Chayanant Jeen-Somboonpatnich 20.9 0.0 20.93 3
Thanapong Anantakul -18.8 0.0 -18.78 4
Panupong Sasripak -24.6 0.0 -24.55 5
Nakhen Puttikurakul -25.7 0.0 -25.67 6
Tanabut Jebsuwan -27.4 0.0 -27.44 7
Witthaya Luanghirun -29.3 0.0 -29.28 8
Kirapong Kritsanapusit -32.9 0.0 -32.95 9

   
Preliminary - 4A division
NAME       TE     
   PS   
TOTAL RANK
Nakhen Puttikurakul 92.0 0.0 92.00 1
Pornpinit Sanprasert 44.0 0.0 44.00 2
Chayanant Jeen-Somboonpatnich 15.7 0.0 15.66 3
Kittipong Seatang -0.9 0.0 -0.93 4
Boonchai Prasongvanna -3.4 0.0 -3.41 5
Unggoon Kasemsuk -20.7 0.0 -20.70 6
Kirapong Kritsanapusit -27.1 0.0 -27.08 7
Panupong Sasripak -44.5 0.0 -44.45 8
Thanapong Anantakul -46.9 0.0 -46.95 9
Tanabut Jebsuwan -52.2 0.0 -52.15 10

   
Preliminary - 5A division
NAME      TE    
   PS   
TOTAL RANK
Yuttana Sukhumalchatsombat 100.0 0.0 100.00 1
Chayanant Jeen-Somboonpatnich 37.6 0.0 37.57 2
Pornpinit Sanprasert 1.5 0.0 1.47 3
Unggoon Kasemsuk 0.9 0.0 0.91 4
Boonchai Prasongvanna -10.6 0.0 -10.63 5
Kirapong Kritsanapusit -30.8 0.0 -30.82 6
Thanapong Anantakul -40.0 0.0 -39.97 7
Panupong Sasripak -45.3 0.0 -45.26 8
Tanabut Jebsuwan -96.8 0.0 -96.77 9
 

 

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

   
Final - 1A division
NAME    TE        PS    
 TOTAL RANK
Chun Wu 68.2 8.8 76.94 1
Nakhen Puttikurakul 53.8 5.5 59.26 2
Chayanant Jeen-Somboonpatnich 48.7 7.0 55.67 3
Jirat Bawonkitiwong 39.3 8.3 47.50 4
Thanapong Anantakul 34.5 6.8 41.24 5
Boonchai Prasongvanna 30.3 3.8 34.09 6
Peerawat  Hiranpanupong 26.4 4.8 31.10 7
Suponpiwat Channgiab 22.8 4.3 27.07 8
Kirapong Kritsanapusit 20.7 3.5 24.16 9
Tanabut Jebsuwan 15.7 7.3 22.90 10
Unggoon Kasemsuk 9.2 1.3 10.44 11
Kittipong Seatang 7.7 1.8 9.41 12

   
Final - 2A division
NAME    TE        PS    
TOTAL RANK
Kittipong Seatang 68.7 3.3 71.97 1
Chun Wu 61.9 5.0 66.86 2
Pornpinit Sanprasert 29.3 1.5 30.76 3
Chayanant Jeen-Somboonpatnich -3.9 1.8 -2.17 4
Thanapong Anantakul -53.1 1.3 -51.90 5

   
Final - 4A division
NAME      TE    
    PS   
TOTAL RANK
Jirat Bawonkitiwong 69.6 10.0 79.62 1
Takkachai Rittirat 68.0 10.5 78.46 2
Nakhen Puttikurakul 40.7 4.3 44.95 3
Chun Wu 20.9 4.0 24.93 4
Chayanant Jeen-Somboonpatnich 12.2 3.3 15.42 5
Pornpinit Sanprasert 2.3 1.5 3.78 6
Boonchai Prasongvanna 1.5 1.3 2.73 7
Kittipong Seatang -11.2 1.3 -9.98 8

   
Final - 5A division
NAME      TE      
    PS    
TOTAL RANK
Jirat Bawonkitiwong 59.4 4.5 63.92 1
Chun Wu 58.0 5.3 63.21 2
Yuttana Sukhumalchatsombat 53.1 3.0 56.12 3
Nakhen Puttikurakul 49.0 2.0 51.04 4
Chayanant Jeen-Somboonpatnich 29.9 5.3 35.19 5
Tanakarn Chirasopone 3.7 0.5 4.16 6
Boonchai Prasongvanna -3.6 1.0 -2.64 7
Unggoon Kasemsuk -5.5 1.3 -4.27 8
Pornpinit Sanprasert -6.7 1.0 -5.69 9

 

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Speed Challenge

Jirat Bawonkitiwong  ทำเวลาได้ 10.65 sec.

 

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Long Sleeper

Kirapong Kritsanapusit ทำเวลาได้  7:45.30 นาที

 


 Competitors List

Seeded Player

Name
Division
Chayanant Jeen-Somboonpatnich 1A
Jirat Bawonkitiwong 1A
Nakhen Puttikurakul 1A
Chun Wu 1A
Chun Wu 2A
Wasakorn Luttilertwich 2A
Jirat Bawonkitiwong 4A
Takkachai Rittirat 4A
Chun Wu 4A
Akkapong Krailert 4A
Jirat Bawonkitiwong 5A
Nakhen Puttikurakul 5A
Chun Wu 5A
 

 

ลำดับการแข่งขันรอบคัดเลือก 

No. Name Division
1 Unggoon Kasemsuk 1A
2 Panupong Sasripak 2A
3 Kirapong Kritsanapusit 4A
4 Tanabut Jebsuwan 5A
5 Pornpinit Sanprasert 1A
6 Witthaya Luanghirun 2A
7 Korrawit Rojsiripornchai 1A
8 Panupong Sasripak 5A
9 Nitikorn Boonkerd 1A
10 Kirapong Kritsanapusit 2A
11 Lumpop Sriudomkajorn 1A
12 Unggoon Kasemsuk 5A
13 Witthaya Luanghirun 1A
14 Prapasphon Udomkitmongkhon 2A
15 Thanapong Anantakul 1A
16 Kittipong Seatang 1A
17 Tanabut Jebsuwan 1A
18 Nakhen Puttikurakul 2A
19 Unggoon Kasemsuk 4A
20 Panupong Sasripak 1A
21 Akkapong Krailert 1A
22 Chayanant Jeen-Somboonpatnich 2A
23 Tanabut Jebsuwan 4A
24 Kirapong Kritsanapusit 5A
25 Yuttana Sukhumalchatsombat 1A
26 Akkapong Krailert 2A
27 Panupong Sasripak 4A
28 Thanapong Anantakul 5A
29 Akkapong Krailert 5A
30 Suponpiwat Channgiab 1A
31 Chayanant Jeen-Somboonpatnich 4A
32 Boonchai Prasongvanna 5A
33 Peerawat  Hiranpanupong 1A
34 Tanabut Jebsuwan 2A
35 Boonchai Prasongvanna 4A
36 Yuttana Sukhumalchatsombat 5A
37 Kirapong Kritsanapusit 1A
38 Pornpinit Sanprasert 2A
39 Thanapong Anantakul 4A
40 Chayanant Jeen-Somboonpatnich 5A
41 Prapasphon Udomkitmongkhon 1A
42 Kittipong Seatang 2A
43 Nakhen Puttikurakul 4A
44 Boonchai Prasongvanna 1A