Thailand National 2009 Print
Written by Yoyothailand Team   

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2009

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552

 ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้าง IT Mall Fortune

          กีฬา Yo – Yo  (ลูกดิ่ง) เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมานาน มีการแข่งขันกันในหลายระดับมีทั้งระดับประเทศและชิงแชมป์ระดับโลก และเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะฝึกฝนและใช้สมาธิในการเล่น

         ศูนย์การค้าฟอร์จูน-ทาวน์  ร่วมกับชมรม Yo–Yo เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน Fortune Yo-Yo Thailand Championship เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันขันโยโย่ในระดับเอเซีย (Asia Pacific Yoyo Championships) ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่มีรูปแบบการแข่งขันสากลเป็นครั้งแรกของเมืองไทย

 

วัตถุประสงค์  :

            1. ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด

            2.  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง ผ่านทางฝึกฝนการเล่นโยโย่

            3.  พัฒนาผู้เล่นของไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

            4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

 

รูปแบบการแข่งขัน : 

          - การแข่งขันจะอ้างอิงกติกาการแข่งขันจาก Asia Pacific Yoyo Championships เป็นหลัก

          -  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ         

          -  รอบคัดเลือกในแต่ละ  division  ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 1 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดประมาณ 6-8 คนในแต่ละ division จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

          - รอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละ division ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง

          - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเพลง และ อุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง

          - ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 division

          - การตัดสินจะมีกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งจะมีทั้งคะแนนด้านเทคนิคการเล่นและคะแนนการแสดงออกบนเวที โดยมีโปรแกรมคำนวนคะแนนที่ใช้ในระดับโลกเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ

          - กรรมการตัดสิน จะเชิญกรรมการสากลจากต่างประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรองผลการแข่งขัน

          - ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในการแข่งขันโยโย่  Asia Pacific Yoyo Championships ที่จะมีผู้เข้าแข่งขันในเอเซียมาร่วมแข่งขัน

 

 


Divisions

การแข่งขันหลักจะแบ่งเป็น 4 Divisions ดังนี้....

1.Single A - One Handed String Trick Division (1A)

เป็นการเล่นที่เน้นความสวยงามในการเล่นท่าต่าง ๆ กับเชือก โดยปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับนิ้ว ส่วนปลายอีกปลายด้านหนึ่งจะผูกติดกับโยโย่

 

2.Double A - Two Handed Looping Division (2A)

เป็นการเล่นที่ใช้สองมือเป็นหลัก โดยจะเน้นในเรื่องของการสบัดลูกโยโย่ออกไปเป็นวงกลมโดยที่ไม่จับลูกโยโย่ 

 

3.Off-String Division (4A)

เป็นการเล่นแบบที่ปลายเชือกผูกติดกับมือ ส่วนอีกด้านไม่ผูกติดกับโยโย่ โดยเมื่อโยโย่ออกไปแล้วโยโย่จะลอยอยู่ในอากาศ ผู้เล่นจะใช้เชือกที่อยู่ในมือรับลูกโยโย่ และเล่นท่าต่าง ๆ

 

4.Counter-Weight Division (5A)

เป็นการเล่นที่ปลายเชือกไม่ผูกติดกับมือแต่นำไปผูกติดกับวัสดุอื่น ๆ แทนเช่นลูกเต๋า หรือ ลูกบอล และปลายอีกด้านจะผูกติดกับโยโย่ไว้ตามปกติ การเล่นจะเน้น ความสวยงามของการปล่อยลูกเต๋าไปมา

 

การแข่งขัน Speed Challenge* (การแข่งขันเสริม)

-  เป็นการแข่งขันที่มีท่าบังคับ 10 ท่าพื้นฐานที่ผู้เข้าแข่งขันต้องทำตามลำดับให้ครบทุกท่า

-  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยจับคู่ผู้เข้าแข่งขัน ให้ทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งสองคน โดยผู้ที่ทำครบ 10 ท่าก่อนจะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อพบกับผู้ชนะในแต่ละรอบของสายตัวเอง ผู้ชนะในแต่ละสายจะทำการชิงชนะเลิศในรอบสุดท้าย (คล้าย ๆ กับการแข่งขันเทนนิส)

Speed Challenge tricks list:

  1. The Wind Up
  2. Gravity Pull
  3. Forward Pass
  4. Break-Away
  5. Around the World (อย่างน้อยต้องวนครบ 1 รอบ)
  6. Walk the Dog
  7. Rock the Baby (3 รอบ)
  8. The Bikini
  9. Stop and Go
  10. Skyrocket (โยโย่ต้องโยนขึ้นไปลอยเหนือศรีษะ)

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  

 


 Rules

กติกาการแข่งขัน

ประเภทฟรีสไตล์
เงื่อนไข : สำหรับผู้เล่นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยผู้เล่นสามารถลงแข่งในประเภทอื่นๆได้ด้วย

ผู้เข้ารอบ
ผู้เข้ารอบจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกโดยใช้กติกาฟรีสไตล์ 1 นาที เพื่อทำการแสดงบนเวทีในประเภทนั้นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันในอันดับต้นๆในแต่ละประเภทจะผ่านเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ 3 นาทีต่อไป ผู้เล่นสามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 ประเภท

ผู้เล่นที่ลงสมัครแข่งในแต่ละประเภทจะต้องทำการเตรียมเพลงที่ใช้เล่นในแต่ละประเภทในรูปแบบของ CD หรือในรูปแบบของไฟล์ใน Thumb Drive

กฎของการฟรีสไตล์ทั่วไป
- ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการเล่นโยโย่
- เวลา 3 นาทีจะเริ่มจับทันทีที่เพลงเริ่ม
- จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับท่าหรือการแสดง ก่อนหรือหลังเพลงเริ่ม
- ตัวเพลงจะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” หากกรรมการเห็นว่าเพลงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ท่าทางการแสดงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” รวมถึงความปลอดภัยของผู้ชมด้วย หากกรรมการเห็นว่าการแสดงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม และมีอันตรายต่อคนดู ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ไม่อนุญาติให้มีผู้ช่วยขึ้นบนเวทีขณะผู้เข้าแข่งขันทำการแสดง
- ลูกโยโย่สำรองจะต้องพร้อมใช้งาน และต้องถูกนำขึ้นมาบนเวทีด้วย
- ขณะทำการแสดงลูกโยโย่ที่ออกนอกพื้นที่เวที จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรับลูกจากผู้ชมหรือผู้ช่วย
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่จะนำขึ้นเวที ต้องได้รับอนุญาติจากหัวหน้ากรรมการก่อนนำขึ้นเวที เฉพาะหมวกเท่านั้นที่สามารถนำขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาติ
- ลูกโยโย่ที่มี Hub-Stacks หรือติดอุปกรณ์คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้งานได้

กติกาบังคับประเภท 1A
- ขณะทำการแสดงอนุญาติให้ใช้โยโย่เพียงลูกเดียวเท่านั้น การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ทำการถอดเชือกออกจากตัวลูก (ไม่อนุญาตให้เล่นท่าประเภท 4A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก (ไม่อนุญาติให้เล่นท่าประเภท5A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท Mobius
- อนุญาตให้ใช้ท่าประเภท Sky Rocket
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (เช่น suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations และ binds

กติกาบังคับประเภท 2A
- จะไม่มีการให้คะแนนจนกว่าจะมีการเล่นโยโย่พร้อมกัน 2 ลูก
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้โยโย่มากกว่าสองลูก การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations และการผสมท่าต่างๆ
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท 3A ได้

กติกาบังคับประเภท 4A
- ไม่จำกัดจำนวนโยโย่ที่ใช้ในการเล่นประเภท 4A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท launches, tosses, catches, regenerations, grinds, การเด้งกับรางกาย หรือพื้นเวทีโดยตั้งใจ, boingys หรือท่าอื่นๆที่มีการเด้งระหว่างเชือก
- ท่าเล่นที่ลูกโยโย่เกาะติดกับเชือก หรือท่าที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ
- ท่าเล่นที่คล้ายกัน หรือท่าที่วนอยู่บนเชือก จะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ

กติกาบังคับประเภท 5A
- กรรมการจะไม่ให้คะแนนท่าเล่นหรือ การแสดงใดๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนที่ของตัวถ่วงน้ำหนัก การย้ายตำแหน่งจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่ง ในขณะที่เล่นท่าหากไม่มีการปล่อยมือจากตัวถ่วงน้ำหนัก จะถือว่าท่านั้นเป็นการเล่นประเภท 1A และจะไม่มีการให้คะแนน
- สามารถใช้ตัวถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้
- การให้คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A ที่เล่นร่วมกับตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น aerial releases and catches, grinds ฯลฯ

คะแนนการแสดง
คะแนนรวมทั้งหมด 30 คะแนน แบ่งเป็น
- การวางแผน (ธีม 3, การจัดลำดับท่า 3, เครื่องแต่งกาย 3)
- การแสดงออก (การควบคุมร่างการ 3, การโต้ตอบกับคนดู 3, การออกแบบท่าทาง 3, การใช้พื้นที่ 3)
- ท่าเล่น (ความชัดเจน 3, ความหลากหลาย 3, ความเสี่ยง 3)
คะแนนในแต่ละจะมีคะแนนสูงสุด 3 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 30 คะแนน

 


Judges

คณะกรรมการตัดสิน

 Wan

Chatchawan Jaruwattanakun : Thailand

 Bu-ko

MAYA NAKAMURA (Bu-ko) : Duncan Crew Japan

Japan National 2003 - 3A Division Champion
World Yoyo 2005 - 5A Division Champion

 Colin Wan

Colin Wan : Duncan Crew Singapore

Colin Wan is the driving force behind Singapore yo-yo retailers and event organisers, Spinworkx. Being one of the pioneers of the yo-yo scene in his country, Colin has come a long way, progressing from the old school to the new school. That was the vision which Colin set out for Spinworkx, to build bridges, allowing greater awareness and progression for yo-yos nationwide, as well as region-wide. 
Colin, being a player himself, is able to hold his own in terms of advance yo-yo play. A superstar in his own right, and a great demonstrator of Single Handed and Double Handed yo-yo tricks, Colin is one to show you a thing or two about yo-yos!
 Dimi

Dimi : Duncan Crew Malaysia 

Ever wanted a live size teddy bear which walks and talks? Well, Dimi's the closest you can ever get to that. Don't let his enormous proportions scare you away as Dimi is a Malaysian yo-yo superstar and a free hug machine. Oh Yeah, he almost never sleeps but when he does, a nuclear bomb can't wake him up!

P/s Be careful when trying Dimi's yoyos, you'll be in a state of shock after playing with them!

 

Special Guest

 

Low Soon Seng

Malaysia National 2006-2007 - 2A Division Champion 

 

 

 

 


Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552

ลานกิจกรรม ชั้น 3  ไอที มอลล์ ฟอร์จูนทาวน์

 10.00 น.  ลงทะเบียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน
 10.30 น.  รอบคัดเลือก Speed Challege*
 11.00 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 13.00 น.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และการแสดงจากชมรมโยโย่*
 13.30 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 14.40 น.  รอบชิงชนะเลิศ Speed Challege*
 15.00 น.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และการแสดงจากชมรมโยโย่*
 15.30 น.  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแต่ละ divisions
 17.40 น.  ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

* อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

 


Organisors & Sponsors

ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน 

YoyoThailand            IT Mall Fortune

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

ฐานเศรษฐกิจ             King Intelligent Technology Co., Ltd.

Yomega      Yoyonation

Duncan 

YoyoJam       Spinworkx

 

 

 

 


Results

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

1A Division - Preliminary

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Chun Wu98.1 0.0 98.08

2

Nakhen Puttikurakul77.4 0.0 77.39

3

Kirapong Kritsanapusit 77.0 0.0 76.96

4

Jirat Bawonkitiwong70.2 0.0 70.20

5

Prapasphon Udomkitmongkhon57.8 0.0 57.80

6

Chayanant Jeen-Somboonpatnich 57.6 0.0 57.61

7

Tanabut Jebsuwan 57.2 0.0 57.24

8

Peerawat  Hiranpanupong47.1 0.0 47.07

9

Yuttana Sukhumalchatsombat46.6 0.0 46.62

10

Boonchai Prasongvanna46.1 0.0 46.07

11

Suponpiwat Channgiab 40.2 0.0 40.20

12

Akkapong Krailert34.9 0.0 34.90

13

Angul  Kasemsuk30.3 0.0 30.31

14

Barirak  Kigrattana27.1 0.0 27.11

15

Wasakorn Luttilertwich17.8 0.0 17.80

16

Jirawatra Wong-Ngen-Yuang 16.9 0.0 16.87

17

tanakarn chirasopone15.8 0.0 15.76

18

Thanapong Anantakul12.5 0.0 12.50

19

Puttaporn Sittisuk4.4 0.0 4.37

20

Chatchon Phuntusintu-5.2 0.0 -5.23

 

2A Division - Preliminary

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Wasakorn Luttilertwich100.0 0.0 100.00

2

Chun Wu71.7 0.0 71.73

3

Puttaporn Sittisuk41.9 0.0 41.93

4

pornpinit sanpresert41.7 0.0 41.71

5

Souwanee  Sukpaiboon40.0 0.0 40.04

6

Tanabut Jebsuwan 28.7 0.0 28.73

7

Akkapong Krailert27.3 0.0 27.28

8

Chayanant Jeen-Somboonpatnich -9.5 0.0 -9.45

9

Nakhen Puttikurakul-10.6 0.0 -10.58

 

4A Division - Preliminary 

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Takkachai Rittirat100.0 0.0 100.00

2

Akkapong Krailert58.5 0.0 58.51

3

Chun Wu56.0 0.0 56.02

4

Artkawin Pulsawad40.4 0.0 40.38

5

Pornpinit Sanpresert17.8 0.0 17.81

6

Boonchai Prasongvanna11.1 0.0 11.11

7

Chayanant Jeen-Somboonpatnich 7.7 0.0 7.72

8

Nakhen Puttikurakul3.5 0.0 3.52

9

Treerachai  Prasongworn0.7 0.0 0.74

10

Tanabut Jebsuwan -5.6 0.0 -5.59

11

Khemintra Phattanachunchom-20.1 0.0 -20.13

 

5A Division - Preliminary

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Chun Wu100.0 0.0 100.00

2

tanakarn chirasopone51.9 0.0 51.92

3

Nakhen Puttikurakul49.7 0.0 49.66

4

Yuttana Sukhumalchatsombat27.9 0.0 27.93

5

Suponpiwat Channgiab 21.9 0.0 21.92

6

Boonchai Prasongvanna13.8 0.0 13.84

7

Kirapong Kritsanapusit 8.3 0.0 8.26

8

Akkapong Krailert-6.1 0.0 -6.10

9

Tanabut Jebsuwan -38.3 0.0 -38.31
 

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

1A Division - Final

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Chun Wu63.6 29.4 92.96

2

Jirat Bawonkitiwong63.1 25.5 88.68

3

Nakhen Puttikurakul60.0 20.1 80.12

4

Chayanant Jeen-Somboonpatnich 51.8 21.6 73.37

5

Boonchai Prasongvanna41.7 14.7 56.45

6

Prapasphon Udomkitmongkhon38.7 16.8 55.51

7

Kirapong Kritsanapusit 38.2 15.8 54.00

8

Peerawat  Hiranpanupong31.2 15.4 46.61

9

Yuttana Sukhumalchatsombat31.4 12.0 43.43

10

Tanabut Jebsuwan 18.1 18.3 36.34

 

2A Division - Final

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Wasakorn Luttilertwich70.0 25.7 95.71

2

Chun Wu34.3 23.4 57.67

3

Puttaporn Sittisuk26.4 12.9 39.38

4

pornpinit sanpresert18.9 8.4 27.30

5

Souwanee  Sukpaiboon5.6 13.0 18.65

6

Tanabut Jebsuwan -5.4 14.7 9.35

 

4A Division - Final

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Takkachai Rittirat70.0 23.5 93.49

2

Akkapong Krailert56.9 29.3 86.27

3

Chun Wu64.6 20.4 85.01

4

Artkawin Pulsawad44.1 14.2 58.31

5

Nakhen Puttikurakul24.5 7.0 31.53

6

Boonchai Prasongvanna16.0 15.4 31.44

7

Pornpinit Sanpresert-2.2 5.9 3.65

8

Chayanant Jeen-Somboonpatnich -7.4 4.0 -3.44

 

5A Division - Final

 

NAME

TE

PS

TOTAL

1

Chun Wu70.0 28.9 98.93

2

Nakhen Puttikurakul45.3 13.1 58.39

3

tanakarn chirasopone17.2 11.1 28.29

4

Yuttana Sukhumalchatsombat4.7 5.9 10.62

5

Boonchai Prasongvanna-9.7 6.0 -3.64

6

Suponpiwat Channgiab -9.7 6.0 -3.64

 

Speed Challenge

ชนะเลิศ - Chun Wu

รองชนะเลิศอันดับ 1 -  Nakhen Puttikurakul

รองชนะเลิศอันดับ 2 - Pornpinit Sanpresert