Webstore
วิธีสั่งซื้อโยโย่ PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   

ขั้นตอนการสั่งสินค้ามีดังนี้...

 • สมัครสมาชิก/เข้าระบบ
 • เลือกซื้อสินค้า
 • ทำรายการชำระเงิน
 • โอนเงิน
 • แจ้งการโอนเงิน
 • รอรับสินค้า

------------------------------

 

สมัครสมาชิก/เข้าระบบ

ก่อนการทำรายการสั่งซื้อครั้งแรกทุกท่านต้องทำการสมัครสมาชิก โดยต้องทำการกรอกรายละเอียดตามที่ระบบต้องการลงไป

**กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า

 

ส่วนผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วให้ทำการ log in เพื่อเข้าระบบ ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง

 

เลือกซื้อสินค้า

เลือกสินค้าที่ต้องการใส่รถเข็นจนครบตามจำนวนที่ต้องการ

 

ทำรายการชำระเงิน

ทำ รายการชำระเงินโดยกดปุ่มชำระเงิน หรือ CHECKOUT เพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้าและชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โดยทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งมาไปเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดทุกขั้นตอนการชำระเงิน

 

โอนเงิน

ทำการโอนเงินตามรายละเอียดที่ระบบได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน

*เทคนิค การโอนเงินเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบคือโอนเป็นเศษสตางค์ เช่นโอนเศษสตางค์ที่ลงท้ายด้วยหมายเลขการสั่งซื้อหรือให้ตรงกับสองตัวท้าย ของหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งจะเป็นผลทำให้เตรียมของจัดส่งได้เร็วขึ้น

 

กรุณาทำการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันทำรายการ หากพ้นกำหนดทางเราจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นออกจากระบบ

 

แจ้งการโอนเงิน

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาทางอีเมล์ store[at]yoyothailand.com หรือ ส่ง SMS หรือโทรแจ้งไปที่ 081-8828582 (9:00น.-19:00น.) โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้...

 • ชื่อผู้สั่งสินค้า
 • หมายเลขการสั่งซื้อ(ดูได้จาก ประวัติการสั่งซื้อในเมนู "ข้อมูลสมาชิก" (ด้านบนขวา) หรือจาก e-mail ที่ทางระบบตอบรับการสั่งซื้อแจ้งกลับไป เช่น #1111 เป็นต้น)
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันและเวลาที่โอน
 • วิธี โอน (โอนทาง ATM ให้ระบุธนาคารของบัตร ถ้าโอนทางเคาร์เตอร์ธนาคารให้ระบุชื่อธนาคารและสาขาที่ไปทำรายการ) ตัวอย่างเช่น ธีธัช 300.01, #1001, 21/1/51, 10.15 ATM กสิกร หรือ จิรายุส 550.12, #1112, 15/12/51 16.15น. ธ.กรุงเทพสาขาซีคอน เป็นต้น

หลังจากได้รับแจ้งทางเราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อ

 

รอรับสินค้า

ท่าน ที่แจ้งการโอนเงินแล้วให้รอรับสินค้า ซึ่งสินค้าจะถึงมือท่านภายใน 1-2 วันทำการนับจากวันส่ง ซึ่งทางเราจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ EMS หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้แจ้งการโอนเงินกลับมาแล้ว ให้ติดต่อกลับมาเพื่อทางเราจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 
Copyright © 2019. Yoyothailand.com. Designed by Shape5.com