Webstore
Banner
Yoyothailand : Getting Started
Getting Start PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   

การเริ่มต้นเล่นโยโย่ (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

สิ่งสำคัญก่อนการเล่นโยโย่คือ การเตรียมความยาวของเชือกให้เหมาะสม เนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมีความสูงที่ต่างกันออกไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความยาวให้เหมาะ สำหรับการเล่นของแต่ละคน 

ขั้นตอนการเริ่มต้นเล่นโยโย่

1. การวัดความยาวของเชือกและทำห่วงที่ปลายเชือก

ความยาวที่เหมาะสมสำหรับการเล่นโยโย่ โดยทั่วไปแล้วปลายเชือกจะสูงเหนือเอวขึ้นมาประมาณ 3- 4 นิ้ว หรือ ประมาณสะดือ และปล่อยปลายด้านที่ติดกับ โยโยให้อยู่บนพื้น จากนั้นให้พับเชือกลงมา แล้วทำขั้นตอนตามรูปด้านล่าง 

 

2. ทำบ่วงบาศ

นำเชือกที่อยู่ด้านล่างห่วงสอดขึ้นไป แล้วดึงขึ้นออกมาจนเป็นบ่วงบาศตามรูป

 

3. นำบ่วงบาศใส่นิ้

นำบ่วงบาศที่ได้ ใส่ที่นิ้วกลางข้อที่2 จากนั้นดึงเชือกให้แน่ 

 

4. การพันเชือก 

เริ่มจากจับขอบโยโย่ด้านซ้ายด้วยมือซ้าย(สำหรับผู้ถนัดขวา) จากนั้นใช้นิ้วชี้ขวางไว้แล้วพันไปที่นิ้วชี้ก่อนในรอบแรก รอบต่อไปพันไปที่โยโย่ตามปกติอีก 4-5 รอบ จากนั้นปล่อยเชือกที่อยู่ที่นิ้วชี้ออก แล้วพันจนหมดเชือก ดังรูป

 

5. ตรวจสอบทิศทางของเชือกก่อนโยนโยโย่ 

ทิศทางของเชือกที่พันรอบแกนต้องเป็นรูปก้นหอย โดยที่ปลายเชือกที่พันติดกับนิ้ว

ต้องพันรอบแกนมาจากด้านบน ดังรูป

 

6. การโยนโยโย่

เริ่มจากจับโยโย่แล้วหงายมือขึ้นดังรูปข้อ 5. จากนั้นพับแขนขึ้นแล้วปาโยโย่ลงสู่ด้านล่าง โดยที่มือยังหงายอยู่ หลังจากนั้นให้คว่ำมือลงรอรับการกลับมาของโยโย่

 
Copyright © 2019. Yoyothailand.com. Designed by Shape5.com