Webstore
Thailand National 2012 PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2012

4th Thailand National Yoyo Championship

วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555

 ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้าง IT Mall Fortune

         ศูนย์การค้าฟอร์จูน-ทาวน์  ร่วมกับ Yoyothailand.com เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2012 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโยโย่ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 4 ในแบบมาตราฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง ผ่านทางฝึกฝนการเล่นโยโย่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ พัฒนาผู้เล่นของไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและค้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันขันโยโย่ในระดับเอเซีย (Asia Pacific Yoyo Championships) 

        ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division ของการแข่งขันครั้งนี้สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน Asia Pacific Yoyo Championship ในครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติในฐานะแชมป์จากประเทศไทย

 

 

Media :

Photo part 1 by Kittipong Tangkamonkit  Photo part 2 by Kittipong Tangkamonkit  Photo part 3 by Kittipong Tangkamonkit  Photo part 4 by Kittipong Tangkamonkit

Freestyle Prelim  Freestyle Final round

 

  
Copyright © 2019. Yoyothailand.com. Designed by Shape5.com