Webstore
Thailand National 2009 PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   

Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552

ลานกิจกรรม ชั้น 3  ไอที มอลล์ ฟอร์จูนทาวน์

 10.00 น.  ลงทะเบียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน
 10.30 น.  รอบคัดเลือก Speed Challege*
 11.00 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 13.00 น.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และการแสดงจากชมรมโยโย่*
 13.30 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 14.40 น.  รอบชิงชนะเลิศ Speed Challege*
 15.00 น.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และการแสดงจากชมรมโยโย่*
 15.30 น.  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแต่ละ divisions
 17.40 น.  ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

* อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

  
Copyright © 2019. Yoyothailand.com. Designed by Shape5.com